Home
Nursery Sales
Mail Order Sales
Glenn Dale & Back Acres
Holly Springs-Huang
Robin Hill & More
Satsuki Pictures
Robert Stewart
Garden Scenes
   
 


Baiho

Bangaku

Benibotan

Chigosugata

Chinzan
Extra nice foliage

Chiyo no Homare
Different blooms  same plant

Dwarf Spek Izayoi
Nice plant, mysterious name
and origin.

Eikan

Fukusuzanime

Gettoku
Also called
Getsutoku

Gunbi

Gunrei

Hai Sai

Hana Asobi

Haru Gasumi

Haru no Hikari

Heiwa no Tsuki

Higasa

Hiodoshi

Hosai

Hoshun

Hosyo no Haru

Hototogisu

Howraku

Isochodore

Juko

Jutta

Karenko

Kietsu

Kin Tai Tai

Kinnishiki

Kinpai

Kinpo Nishiki

Kinsai

Kisarazu

Komen Yuki

Koto

Kotobuki Hime

Kozan

Kumano

Kusho

Lavender Ice

Lavender Lady

Matsu Kagami

Meoto Kagami

Minato

Mrs. J. Ward

Mt. Seven Star..This is a ground cover

Nuccio's Blue Moon

Seiran

Shinkyo
( purple) in case you wondered.

Shisui

Summer Sun

Tai Fuki

Taiho